Sverige behöver utbildad arbetskraft för att klara kompetensförsörjningen och UHR:s bedömningar av utländska utbildningar bidrar till att möta behovet. Många personer med utländsk bakgrund kompletterar sin utbildning eller byter inriktning mot bristyrken för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Illustration med tre män och tre kvinnor från hela världen förbereder varsin anmälan till Universitets- och högskolerådet angående bedömning av utländsk utbildning. Illustration: Gabriel Wentz, UHR Illustration: Gabriel Wentz, UHR

– Våra bedömningar av utländsk utbildning leder till att fler med utländsk bakgrund ökar sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet. I förlängningen bidrar UHR:s utlåtanden även till det större integrationsarbetet i samhället.

Totalt 6 000 personer har besvarat en enkät från UHR om varför de velat få sin utländska utbildning bedömd. Det vanligaste svaret var att de vill planera sin framtid i Sverige, fortsätta studera och söka arbete.

Syftet med UHR:s bedömningar är att hjälpa personer med utländsk utbildning att dels etablera sig på arbetsmarknaden, dels studera vidare i Sverige. Enkätsvaren tyder på att bedömningsverksamheten matchar behoven.

Många fortsätter att studera efter att de har fått sin utländska utbildning bedömd. Flera byter utbildningsområde för att öka jobbchanserna, ofta handlar det om utbildningar inom hälsa, inklusive vård och omsorg, och pedagogik, det vill säga bristyrkesområden.

Se rapporten ”Erkännande av utländsk utbildning och vidare studier – en väg till arbete?”

Läs mer om UHR:s pågående integrationsprojekt 2021–2023

Kontakt

Utredare
Sara Ahlstedt
010-470 04 79
sara.ahlstedt@uhr.se

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se