Antalet sökande till vårens högskoleutbildningar minskar med fem procent jämfört med våren 2022. Intresset för vissa utbildningar som leder till yrkesexamen minskar generellt, men 22 procent fler vill bli högskoleingenjörer.

Fyra utvecklare - tre unga män och en ung kvinna - samarbetar vid sina datorer. Foto: Eva Dalin

Totalt är det en avmattning i antalet sökande från nära 242 800 sökande vårterminen 2022 till nära 231 000 sökande nu i vår (knappt fem procent). För kurser är minskningen fyra procent, medan sökande till program minskar med tio procent.

– Nedgången beror troligtvis på den förändrade situationen efter pandemin, men vi bedömer att intresset för högskolestudier är fortsatt högt, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet (UHR). Minskningen är allra störst för sökande som är 19 år eller yngre – den yngsta åldersgruppen minskar med elva procent jämfört med våren 2022.

Minskat intresse för fem av sex bristyrkesutbildningar

UHR granskar löpande sex grupper av utbildningar som leder till yrkesexamina och fem av dessa får färre anmälningar vårterminen 2023. Undantaget är högskoleingenjörsutbildningar som ökar med 22 procent, men dessa utbildningar är relativt små med 576 sökande totalt våren 2023. Störst nedgång har socionomutbildningar som minskar med 16 procent jämfört med i våras.

Könsfördelningen i stort sett oförändrad

Andelen sökande kvinnor och män totalt minskar marginellt jämfört med vårterminen 2022 till knappt 65 procent för kvinnor och nästan 32 procent för män. Sökande utan personnummer ökar från drygt tre till nära fyra procent.

Grundlärarprogrammet med inriktning förskola och årskurs 1–3 är den enda enskilda utbildningen där andelen män ökar, från elva procent i våras till tolv procent vårterminen 2023.

Antalet utbildningar minskar något

Det fanns drygt 16 700 utbildningar våren 2023, 0,3 procent färre jämfört med vårterminen 2022. Programmen ökar med sex procent medan kurserna minskar med 0,3 procent. Fördelningen av utbildningsutbudet är oförändrat, kurserna utgör 96 procent och programmen fyra procent av utbudet.

Rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2023, statistik i samband med sista anmälningsdag

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se