Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Bolognaprocessen

Bologna Process

Anmärkning

Bolognaprocessen utgör ett frivilligt, internationellt samarbete, framför allt inom Europa, för att samordna och stärka den högre utbildningen. Syftet med samarbetet är att det ska bli lättare att röra sig internationellt för främst studenter och lärare vid universitet och högskolor bland annat genom att utbildningar och examina blir jämförbara. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Hänvisning
Tillbaka