Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

antagning

admission

Definition

beslut om tillträde till viss utbildning

Anmärkning

Begreppet antagning kan dels stå för beslutet om tillträde till viss utbildning, dels stå för den process som pågår från fastställande av utbud till utbildningens start. Universiteten och högskolorna ger Universitets- och högskolerådeVerket för högskoleservice (VHS) i uppdrag att samordna antagningen till program, linjer och kurser i ett gemensamt antagningssystem. Universiteten och högskolorna kan också själva sköta antagningen till fristående kurser och program. Använd inte intagning för detta begrepp.

Jämför
Tillbaka