Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

antagning

admission

Definition

beslut om att en person erbjuds plats på viss utbildning

Anmärkning

Termen antagning används ibland för den process som pågår från fastställande av utbildningsutbud till utbildningens start. Använd då hellre antagningsprocess. Använd inte intagning för detta begrepp.

Ekvivalensanmärkning

När termen antagning används om själva processen förekommer också admissions process och admissions som engelska ekvivalenter.

Jämför
Tillbaka