Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

antagning

Engelska

admission

Definition

beslut om att en person erbjuds plats på viss utbildning

Anmärkning

Termen antagning används ibland för den process som pågår från fastställande av utbildningsutbud till utbildningens start. Använd då hellre antagningsprocess. Använd inte intagning för detta begrepp.

Ekvivalensanmärkning

När termen antagning används om själva processen förekommer också admissions process och admissions som engelska ekvivalenter.

Jämför