Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

tillträde

entry

Synonym: access
Definition

(inom högskoleväsendet:) rätt att kunna bli antagen till högskoleutbildning

Anmärkning

Termen tillträde används i huvudsak i juridiska texter ­i samband med de regler och krav som ställs på en person för att hen ska kunna bli antagen till högskoleutbildning. Exempelvis finns krav på grundläggande behörighet för att man över huvud taget ska få tillträde till högskoleutbildning.

I Högskoleförordningen används termen tillträde mer övergripande.

Ordet tillträde kan användas i delvis en annan betydelse i uttryck som ”tillträde till tjänsten som rektor”. Då används tillträde för ”det att inleda sin verksamhet som rektor”.

Jämför
Tillbaka