Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

avvecklingstentamen

Engelska

discontinuation exam

Anmärkning

Termen ”avvecklingstentamen” används inte om en särskild typ av tentamen utan om ett tentamenstillfälle för en student som ska avsluta en kurs som lagts ned. En avvecklingstentamen kan erbjudas flera terminer efter kursens nedläggning.

Jämför