Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

uppsamlingstentamen

catch-up examination

Anmärkning

Termen uppsamlingstentamen används inte om en särskild typ av tentamen utan om ett tentamenstillfälle utöver de ordinarie tentamenstillfällena och tillfällena för eventuella omtentamina som ordnas för studenter från flera kurser.

Ibland kallas ett sådant tentamenstillfälle uppsamlingstillfälle, uppsamlingsvecka, uppsamling.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket är inte en etablerad engelsk term inom högre utbildning men kan användas för att uttrycka det svenska begreppet.

Jämför
Tillbaka