Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

basårsutbildning

foundation year programme

Definition

behörighetsgivande förutbildning på högst ett år som ger behörighet till och som knyts till viss högskoleutbildning på grundnivå

Anmärkning

Utbildningen bedrivs ofta i högskolornas regi men kan inte ingå i examen. I ledigt språk används ibland basår om detta begrepp.

Jämför
Tillbaka