Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behörighetsgivande förutbildning

access programme

Definition

utbildning som syftar till att ge den studerande kunskaper motsvarande de behörighetskrav som är uppställda för en viss högskoleutbildning

Anmärkning

Behörighetsgivande förutbildning får erbjudas om det finns brist på behöriga sökande och det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft inom detta område. Den får omfatta högst ett år. En form av behörighetsgivande förutbildning kallas basårsutbildning eller basår.

Jämför
Tillbaka