Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

bedömargrupp

Engelska

assessment panel

Synonym: panel of assessors
Definition

grupp av sakkunniga som gör en bedömning

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen genomförs med hjälp av en bedömargrupp. Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Hänvisning