Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

bedömargrupp

assessment panel

Synonym: panel of assessors
Definition

grupp av sakkunniga som gör en bedömning

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen genomförs med hjälp av en bedömargrupp. Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Hänvisning
Tillbaka