Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

authorised to conduct fire safety inspection

Svenska

behörig att utföra brandskyddskontroll

Anmärkning

I Sverige finns det inte en särskild yrkestitel knuten till den behörighet som krävs för att utföra brandskyddskontroll. Uttrycket behörig att utföra brandskyddskontroll refererar ändå till ett så kallat reglerat yrke. Att det räknas som ett reglerat yrke innebär att det i svensk lag finns fastställt vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Jämför