Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

beställd utbildning

Engelska

contracted course

Anmärkning

En beställd utbildning kan utgöras av högskoleutbildning som regleras inom till exempel EES enligt avtal med ett svenskt lärosäte eller annan svensk statlig finansiär.

Jämför