Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

uppdragsutbildning

Engelska

contract education

Definition

(inom högskoleväsendet): utbildning som mot en avgift anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av en extern uppdragsgivare som inte får vara en fysisk person

Anmärkning

Uppdragsutbildning får bara bedrivas om den knyter an till sådan högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examenstillstånd för.

Jämför