Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

uppdragsutbildning

contract education

Definition

(inom högskoleväsendet): utbildning som mot en avgift anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av en extern uppdragsgivare som inte får vara en fysisk person

Anmärkning

Uppdragsutbildning får bara bedrivas om den knyter an till sådan högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examenstillstånd för.

Jämför
Tillbaka