Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

uppdragsutbildning

contract education

Definition

(inom högskoleväsendet): utbildning som mot en avgift anordnas av ett universitet eller en högskola på uppdrag av en extern uppdragsgivare som inte får vara en fysisk person

Anmärkning

Uppdragsutbildning får bara bedrivas om den knyter an till sådan högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examenstillstånd för.

Jämför
Tillbaka