Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

betalande student

Synonym: betalstudent

fee-paying student

Definition

(inom högskoleväsendet:) student som betalar avgift för sin högskoleutbildning

Anmärkning

Termen betalande student används för en student som enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor måste betala för att studera i Sverige. Avgiften kan delas upp i anmälningsavgift och studieavgift.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka