Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studieavgift

tuition fee

Synonym: tuition /US/
Definition

(inom högskoleutbildning:) avgift som en avgiftsskyldig student betalar för att få studera inom högskoleutbildningen på grundnivå och avancerad nivå

Anmärkning

Termen används i Sverige för den studieavgift som vissa studenter enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor måste betala för att studera i Sverige. Studenter som måste betala studieavgift är i regel de som inte är medborgare i en EES-stat eller i Schweiz, om dessa inte deltar i utbytesprogram. När svenska studenter läser vid utländska lärosäten kallas studieavgiften ibland för terminsavgift.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka