Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2022 publicerades den 15:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

Bolognaprocessen

Engelska

Bologna Process

Anmärkning

Bolognaprocessen utgör ett frivilligt, internationellt samarbete, framför allt inom Europa, för att samordna och stärka den högre utbildningen. Syftet med samarbetet är att det ska bli lättare att röra sig internationellt för främst studenter och lärare vid universitet och högskolor bland annat genom att utbildningar och examina blir jämförbara. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Hänvisning