Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

digital tentamen

Engelska

e-examination

Definition

tentamen som genomförs med hjälp av dator eller annat digitalt verktyg

Anmärkning

Digital tentamen kan genomföras på distans eller i en tentamenssal, och med egen dator eller med dator som lärosätet tillhandahåller.

På vissa lärosäten används e-tentamen i stället för digital tentamen. Ibland används webbtentamen, nättentamen, onlinetentamen när man specifikt vill poängtera att en digital tentamen ska genomföras via internet.

Ekvivalensanmärkning

Om sättet att utföra provet är det som är viktigt används termen e-examination där e- står för electronic. Om man vill betona tillgången till internet under provtiden används online examination.

Använd inte termen digital examination som engelsk motsvarighet då den nästan uteslutande används som benämning på en medicinsk undersökningsmetod.

Jämför