Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

distance teaching

Synonym: remote teaching

Svenska

distansundervisning

Definition

undervisningsform där lärare och kursdeltagare är rumsligt åtskilda större delen av tiden

Anmärkning

Distansundervisning kan innehålla moment som inte utförs på distans, t.ex. fysiska träffar och tentamina.

Fjärrundervisning är en term som används inom grundskola och gymnasium och bör därför inte användas som synonym till distansundervisning.

Jämför