Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

distansutbildning

Engelska

distance education

Definition

utbildning baserad på undervisning där lärare och kursdeltagare större delen av tiden är rumsligt åtskilda

Anmärkning

I dag är det visserligen många gånger underförstått att distansutbildningen genomförs via internet, men om man vill vara extra tydlig bör man använda webbaserad distansutbildning eller nätbaserad distansutbildning.

"Distansstudier" bör inte användas som fackterm för detta begrepp.

Jämför