Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

distansutbildning

distance learning

Definition

utbildning baserad på undervisning där lärare och kursdeltagare större delen av tiden är rumsligt åtskilda

Anmärkning

Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning.

I dag är det visserligen många gånger underförstått att distansutbildningen genomförs via internet, men om man vill vara tydlig bör man använda webbaserad distansutbildning eller nätbaserad distansutbildning. Ordet distansstudier bör inte användas som fackterm för detta begrepp.

Jämför
Tillbaka