Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

webbaserad distansutbildning

Synonym: nätbaserad distansutbildning

web-based distance learning

Synonym: online distance learning
Definition

distansutbildning där hela eller huvuddelen av utbildningen genomförs via internet

Anmärkning

Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning.

Ibland används också nätutbildning, nätbaserad utbildning eller webbutbildning för det här begreppet, men om man vill vara tydlig bör man använda nätbaserad eller webbaserad distansutbildning.

Om man vill vara precis bör man heller inte använda e-lärande som ibland används som ett slags signalord för att ange att man använder sig av internet i t.ex. utbildningen.

Jämför
Tillbaka