Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

distance education

Svenska

distansutbildning

Definition

utbildning baserad på undervisning där lärare och kursdeltagare större delen av tiden är rumsligt åtskilda

Anmärkning

I dag är det visserligen många gånger underförstått att distansutbildningen genomförs via internet, men om man vill vara extra tydlig bör man använda webbaserad distansutbildning eller nätbaserad distansutbildning.

"Distansstudier" bör inte användas som fackterm för detta begrepp.

Jämför