Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

examen på avancerad nivå

Engelska

second-cycle qualification

Definition

akademisk examen efter högskoleutbildning på avancerad nivå

Ekvivalensanmärkning

För att underlätta för vissa målgrupper kan man vid översättning från svenska till engelska även använda följande uttryck: Master’s level qualification eller Master’s degree.

Jämför