Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

examen på grundnivå

first-cycle qualification

Definition

akademisk examen efter högskoleutbildning på grundnivå

Anmärkning

Tidigare användes termen grundexamen i stället för examen på grundnivå.

Ekvivalensanmärkning

För att underlätta för vissa målgrupper kan man vid översättning från svenska till engelska även använda följande uttryck: Bachelor’s level qualification eller Bachelor’s degree.

Jämför
Tillbaka