Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

högskoleexamen (1)

higher education qualification

Synonymer: university qualification , academic qualification
Anmärkning

Termen högskoleexamen kan dels stå för ett mer generellt begrepp som här och avse en examen vid ett universitet eller en högskola, dels stå för ett mer specifikt begepp och avse en examen från en högskoleutbildning som omfattar 120 högskolepoäng (se högskoleexamen (2)).

Jämför
Tillbaka