Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

högskoleexamen (1)

higher education qualification

Synonymer: university qualification , academic qualification
Anmärkning

Termen högskoleexamen kan dels stå för ett mer generellt begrepp som här och avse en examen vid ett universitet eller en högskola, dels stå för ett mer specifikt begepp och avse en examen från en högskoleutbildning som omfattar 120 högskolepoäng (se högskoleexamen (2)).

Jämför
Tillbaka