Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

examenstillstånd

degree-awarding powers

Synonym: entitlement to award a qualification
Definition

tillstånd att utfärda viss examen

Anmärkning

Alla utbildningsanordnare måste söka tillstånd om att få utfärda yrkesexamina. För generella examina gäller att universitet har generellt examenstillstånd och högskolor begränsade examenstillstånd. Enskilda utbildningsanordnare måste också ansöka om tillstånd att utfärda generella examina. I högskolelagen används inte termen examenstillstånd utan frasen tillstånd att utfärda examen. Tidigare användes examensrätt om detta begrepp, men numera ska varken examensrätt eller det ibland förekommande examinationsrätt användas.

Jämför
Tillbaka