Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

forskningsämnesområde

field of research and development

Anmärkning

För statistiska ändamål finns en klassifikation, ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”, där ämnena är grupperade i ett fyrtiotal forskningsämnesgrupper, som i sin tur är grupperade i ett mindre antal forskningsämnesområden. Indelningen i forskningsämnen, forskningsämnesgrupper och forskningsämnesområden bygger på en klassifikation från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, vilken dock bara är indelad i två nivåer.

Ekvivalensanmärkning

Den engelska termen används i OECD:s klassifikation.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka