Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

grundläggande behörighetskrav

general entry requirements

Definition

vissa fastställda lägsta krav för tillträde till högskoleutbildning

Anmärkning

De som uppfyller grundläggande behörighetskrav för högskoleutbildning har grundläggande behörighet. Kraven uppfylls vanligen genom utbildning, framför allt från gymnasieskolan, men även de som av andra skäl har förutsättningar att klara högskoleutbildningen kan ha grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten måste i många fall kompletteras med särskild behörighet. De grundläggande behörighetskraven fastställs av regeringen.

Jämför
Tillbaka