Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behörighet

entry requirements

Synonym: admission requirements
Definition

(inom högskoleväsendet): erforderliga kvalifikationer för att antas till högskoleutbildning

Anmärkning

För att studera vid universitet eller högskola måste man uppfylla behörighetskrav. Dessa är indelade i grundläggande respektive särskilda behörighetskrav. För all högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. För tillträde till många högskoleutbildningar krävs dessutom särskild behörighet.

Jämför
Tillbaka