Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

behörighet

Engelska

entry requirements

Synonym: admission requirements
Definition

(inom högskoleväsendet): erforderliga kvalifikationer för att antas till högskoleutbildning

Anmärkning

För att studera vid universitet eller högskola måste man uppfylla behörighetskrav. Dessa är indelade i grundläggande respektive särskilda behörighetskrav. För all högskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. För tillträde till många högskoleutbildningar krävs dessutom särskild behörighet.

Jämför