Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

grundläggande behörighetsprov

Synonym: prov för grundläggande behörighet

Engelska

general entry test

Definition

prov som testar grundläggande behörighet för högskolestudier hos personer som saknar slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande inom komvux

Anmärkning

Provet (som utvecklades och testades under 2022–2023) mäter kompetenser på gymnasienivå i svenska, engelska och matematik och ett antal kognitiva kompetenser. Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger grundläggande behörighet till högskolan men ger inte något betyg eller meritvärde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser.

Jämför