Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

helårsprestation

Engelska

annual performance equivalent

Definition

mått för avklarade högskolepoäng vilket används i lärosätenas resultatredovisning

Anmärkning

Måttet är inte kopplat till en viss students prestationer. Av regleringsbrevet till lärosätena framgår vilken ersättning som utgår för helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Exempel: En helårsprestation (håp) motsvarar 60 avklarade högskolepoäng oavsett hur många studenter som bedrivit studierna och oavsett hur lång tid studierna tagit. Om 640 studenter sammanlagt klarat 19 200 högskolepoäng under en termin motsvarar det 320 helårsprestationer (19 200 dividerat med 60). Före 1993, då högskoleutbildningen blev målstyrd, tilldelades lärosätena resurser utifrån antalet utbildningsplatser. Nu används begreppet utbildningsplats inte längre.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför