Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

helårsstudent

FTE

Synonym: full-time equivalent
Definition

mått för registrerade studenter vilket används i lärosätenas resultatredovisning

Anmärkning

Måttet är inte kopplat till enskilda studenter. Av regleringsbrevet till lärosätena framgår vilken ersättning som utgår för varje helårsstudent (hås) inom olika utbildningsområden. Exempel: Om 100 studenter är registrerade under en period på kurser motsvarande 30 högskolepoäng (hp) motsvarar det 50 helårsstudenter (100 gånger 30 hp dividerat med 60). Före 1993, då högskoleutbildningen blev målstyrd, tilldelades lärosätena resurser utifrån antalet utbildningsplatser. Nu används begreppet utbildningsplats inte längre.

Jämför
Tillbaka