Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

högskoleutbildning

Synonymer: högre utbildning , akademisk utbildning

higher education

Definition

utbildning på eftergymnasial nivå som regleras i högskolelag och högskoleförordning och som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet

Anmärkning

Orden universitetsstudier och högskolestudier används ibland om studenternas studier och bör inte användas om den verksamhet som ett universitet eller en högskola bedriver. Mer övergripande används ibland akademisk utbildning, men det är inte lämpligt i officiella sammanhang.

Jämför
Tillbaka