Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

lärosäte

higher education institution

Synonym: HEI
Definition

inrättning för högskoleutbildning

Anmärkning

Lärosäte är en övergripande term för alla inrättningar som bedriver högskoleutbildning, både universitet och högskolor. Det finns både statliga lärosäten och lärosäten som drivs av enskilda utbildningsanordnare. De statliga lärosätena finns angivna i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100).

Ett alternativ till den övergripande termen lärosäte är uttrycket universitet och högskolor. I engelskan kan på motsvarande sätt uttrycket universities and university colleges vara ett alternativ till termen higher education insititution, HEI.

Ett alternativ till den övergripande termen "lärosäte" är uttrycket "universitet och högskolor". I engelskan kan på motsvarande sätt uttrycket "universities and university colleges" vara ett alternativ till termen "higher education insititution, HEI".

Jämför
Hänvisning
Tillbaka