Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

lärosäte

higher education institution

Synonym: HEI
Definition

inrättning för högskoleutbildning

Anmärkning

Lärosäte är en övergripande term för alla inrättningar som bedriver högskoleutbildning, både universitet och högskolor. Det finns både statliga lärosäten och lärosäten som drivs av enskilda utbildningsanordnare. De statliga lärosätena finns angivna i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100).

Ett alternativ till den övergripande termen lärosäte är uttrycket universitet och högskolor. I engelskan kan på motsvarande sätt uttrycket universities and university colleges vara ett alternativ till termen higher education insititution, HEI.

Ett alternativ till den övergripande termen "lärosäte" är uttrycket "universitet och högskolor". I engelskan kan på motsvarande sätt uttrycket "universities and university colleges" vara ett alternativ till termen "higher education insititution, HEI".

Jämför
Hänvisning
Tillbaka