Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

ifrågasätta examenstillstånd

Engelska

notify conditional extension of degree-awarding powers

Synonym: notify conditional extension of entitlement to award a qualification
Anmärkning

Regeringen eller Universitetskanslersämbetet kan ifrågasätta ett examenstillstånd för ett lärosäte, det vill säga varna för att examenstillståndet för lärosätet X att utfärda Y-examen kan återkallas.

Ekvivalensanmärkning

De engelska uttrycken ska snarare ses som förklaringar av det svenska begreppet än etablerade engelska termer.

Jämför