Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

ifrågasätta examenstillstånd

notify conditional extension of degree-awarding powers

Synonym: notify conditional extension of entitlement to award a qualification
Anmärkning

Regeringen eller Universitetskanslersämbetet kan ifrågasätta ett examenstillstånd för ett lärosäte, det vill säga varna för att examenstillståndet för lärosätet X att utfärda Y-examen kan återkallas.

Ekvivalensanmärkning

De engelska uttrycken ska snarare ses som förklaringar av det svenska begreppet än etablerade engelska termer.

Jämför
Tillbaka