Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

notify conditional extension of degree-awarding powers

Synonym: notify conditional extension of entitlement to award a qualification

Svenska

ifrågasätta examenstillstånd

Anmärkning

Regeringen eller Universitetskanslersämbetet kan ifrågasätta ett examenstillstånd för ett lärosäte, det vill säga varna för att examenstillståndet för lärosätet X att utfärda Y-examen kan återkallas.

Ekvivalensanmärkning

De engelska uttrycken ska snarare ses som förklaringar av det svenska begreppet än etablerade engelska termer.

Jämför