Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

certificate of anticipated participation

Svenska

intyg över förväntat deltagande

Anmärkning

I Ladok kan en student beställa ett intyg över förväntat deltagande som visar kommande kurser hen är antagen till men inte registrerad på. Det används t.ex. vid ansökan om olika typer av stöd.

Jämför