Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

jämförelsetal

grade average

Definition

(inom högskoleväsendet): sammanräknat värde av en elevs gymnasiebetyg

Anmärkning

För att få fram ett jämförelsetal tilldelas betygen ett siffervärde (till exempel Godkänt = 10). Siffervärdet multipliceras med kursens gymnasiepoäng för att kursen ska ges ett betygsvärde. Betyget Godkänt på en 100-poängskurs ger betygsvärdet 1000. Alla kursers betygsvärden summeras, och resultatet divideras med gymnasieutbildningens totala poängsumma. Jämförelsetalet kan som mest bli 20,0.

Jämför
Tillbaka