Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

jämförelsetal

Engelska

grade average

Definition

(inom högskoleväsendet): sammanräknat värde av en elevs gymnasiebetyg

Anmärkning

För att få fram ett jämförelsetal tilldelas betygen ett siffervärde (till exempel Godkänt = 10). Siffervärdet multipliceras med kursens gymnasiepoäng för att kursen ska ges ett betygsvärde. Betyget Godkänt på en 100-poängskurs ger betygsvärdet 1000. Alla kursers betygsvärden summeras, och resultatet divideras med gymnasieutbildningens totala poängsumma. Jämförelsetalet kan som mest bli 20,0.

Jämför