Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

jämförelsetal

grade average

Definition

(inom högskoleväsendet): sammanräknat värde av en elevs gymnasiebetyg

Anmärkning

För att få fram ett jämförelsetal tilldelas betygen ett siffervärde (till exempel Godkänt = 10). Siffervärdet multipliceras med kursens gymnasiepoäng för att kursen ska ges ett betygsvärde. Betyget Godkänt på en 100-poängskurs ger betygsvärdet 1000. Alla kursers betygsvärden summeras, och resultatet divideras med gymnasieutbildningens totala poängsumma. Jämförelsetalet kan som mest bli 20,0.

Jämför
Tillbaka