Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

meritpoäng

credit increment

Definition

(inom högskoleväsendet): poäng som en elev kan få på särskilda meritkurser från gymnasieskolan

Anmärkning

I det system med områdesbehörigheter som införts fr.o.m. 2010-01-01 utgör meritpoäng en integrerad del. Meritpoängen (maximalt 2,5 poäng) läggs till jämförelsetalet.

Jämför
Tillbaka