Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

meritpoäng

credit increment

Definition

(inom högskoleväsendet): poäng som en elev kan få på särskilda meritkurser från gymnasieskolan

Anmärkning

I det system med områdesbehörigheter som införts fr.o.m. 2010-01-01 utgör meritpoäng en integrerad del. Meritpoängen (maximalt 2,5 poäng) läggs till jämförelsetalet.

Jämför
Tillbaka