Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

kurs

Synonymer: universitetskurs , högskolekurs

course

Synonymer: higher education course , university course
Definition

(inom högskoleväsendet:) högskoleutbildning som har en avgränsad omfattning, fastställd av universitetet eller högskolan, och för vilken kursbevis ges

Anmärkning

All högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå delas in i kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan. En kurs kan läsas som fristående kurs eller ingå i ett utbildningsprogram. Dessutom finns det också kurser inom högskoleutbildning på forskarnivå.

Kurs kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en kurs vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetskurs eller högskolekurs.

Jämför
Tillbaka