Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

kursplan

course syllabus

Synonym: course specification
Definition

dokument som beskriver och ger föreskrifter för viss kurs

Anmärkning

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen ska bland annat ange vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av universitetet eller högskolan. Använd inte studieplan för detta begrepp. Se vidare 6 kap. 14–15 § högskoleförordningen (1993:100).

Jämför
Hänvisning
Tillbaka