Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

kursklassificering

course classification

Anmärkning

Inom högskoleväsendet innebär kursklassificering att varje universitet och högskola klassificerar sina kurser som tillhörande ett eller flera utbildningsområden, huvudsakligen för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. Kurser kan också klassificeras med avseende på nivå, till exempel grundnivå. Andra indelningar av kurser i klasser förekommer, till exempel för interna uppföljningsändamål.

Jämför
Tillbaka