Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

lärande i arbetslivet

Synonym: lärande i arbete

learning in a work environment

Definition

process som innebär att teoretiska kunskaper kombineras med praktiska kunskaper och färdigheter från arbetslivet

Anmärkning

Lärande i arbetslivet (ibland kallat LIA) används framför allt inom yrkeshögskolan och kan ske genom till exempel studiebesök, företagsanknutna projektarbeten och mentorprogram på en arbetsplats.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför
Tillbaka