Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

verksamhetsförlagd utbildning

Synonym: VFU

placement

Synonymer: practicum , internship
Definition

högskoleutbildning förlagd till det verksamhetsområde där studenten förväntas arbeta efter avslutad utbildning

Anmärkning

Verksamhetsförlagd utbildning förekommer bland annat inom lärarutbildningen och olika vårdutbildningar.

Ekvivalensanmärkning

De engelska ekvivalenterna är medvetet allmänna. Hur den svenska verksamhetsförlagda utbildningen ska uttryckas på engelska varierar med det verksamhetsområde inom vilket den utförs. I lärarutbildningar används teaching placement, teaching practice eller student teaching. I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations eller clinical placement men även andra uttryck förekommer, till exempel ”applied hippological practices” inom hippologprogrammet (SLU).

Jämför
Tillbaka