Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

lärandemål

Synonym: förväntat studieresultat

intended learning outcomes

Definition

mål för vad en student förväntas kunna, förstå och kunna utföra efter avslutad utbildning

Anmärkning

Lärandemålen kan beskrivas för allt från en kortare studieperiod, t.ex. en kurs, till en avslutad hel utbildning. Ibland används termen förväntat studieresultat för detta begrepp.

Jämför
Tillbaka