Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

higher education institution

Synonym: HEI

Svenska

lärosäte

Definition

inrättning för högskoleutbildning

Anmärkning

Lärosäte är en övergripande term för alla inrättningar som bedriver högskoleutbildning, både universitet och högskolor. Det finns både statliga lärosäten och lärosäten som drivs av enskilda utbildningsanordnare. De statliga lärosätena finns angivna i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100).

Ett alternativ till den övergripande termen "lärosäte" är uttrycket "universitet och högskolor". I engelskan kan på motsvarande sätt uttrycket "universities and university colleges" vara ett alternativ till termen "higher education insititution, HEI".

Jämför
Hänvisning