Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Å (10 termer)

Svenska Engelska
årsbelopp annual amount
årskull cohort /GB/
class /US/ age group
årsverke work year equivalent
återanmäla sig reapply
återanmälan reapplication
återanmäld reapplied
återbetalningspliktig lånedel student loan element
återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd
revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification
återkommande utbildning continuing professional development
återrapporteringskrav reporting requirement