Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Å (10 termer)

Svenska Engelska
årsbelopp annual amount
årskull cohort /GB/
class /US/ age group
årsverke work year equivalent
återanmäla sig reapply
återanmälan reapplication
återanmäld reapplied
återbetalningspliktig lånedel student loan element
återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd
revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification
återkommande utbildning continuing professional development
återrapporteringskrav reporting requirement