Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

årsverke

work year equivalent

Definition

verksamhet som motsvarar heltidsarbete för en person under ett år

Anmärkning

Årsverke är ett mått som inte är kopplat till en viss persons arbete. Ett årsverke motsvarar ett års heltidsarbete oavsett hur många personer som bidragit och oavsett hur lång tid arbetet pågått.

Jämför
Tillbaka