Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

C (17 termer)

Svenska Engelska
campus
universitetsområde
campus
campuskurs on-campus course
campus course
campusstudent on-campus student
campus student
campusutbildning
campusbaserad utbildning
on-campus teaching
on-site teaching
cancer och onkologi cancer and oncology
case (se fallstudie)
cell- och molekylärbiologi cell and molecular biology
cellbiologi cell biology
central antagning (se samordnad antagning)
civilekonomexamen Degree of Master of Science in Business and Economics
civilingenjörsexamen Degree of Master of Science in Engineering
clinical placement (se praktik)
clinical placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical rotations (se praktik)
clinical rotations (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical training (se praktik)
clinical training (se verksamhetsförlagd utbildning)