Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

samordnad antagning

pooled admissions system

Definition

antagning som görs samtidigt till högskoleutbildning som ges vid fler än ett lärosäte

Anmärkning

Med samordnad antagning menas den centrala och nationella antagning som administreras via Universitets- och högskolerådet i antagningssystemet NyA. Ibland används central antagning eller gemensam antagning för detta begrepp.

Jämför
Tillbaka