Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

J (15 termer)

Svenska Engelska
jordbruksvetenskap agricultural science
jubeldoktor jubilee doctor
juridik law
juridik och samhälle law and society
juris doktorsexamen Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science
juris högskoleexamen Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws
juris kandidatexamen (se juristexamen)
juris licentiatexamen Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws
juris magisterexamen Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)
juris masterexamen Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)
juristexamen Degree of Master of Laws
LLM
jägmästarexamen Degree of Master of Science in Forestry
jämförande språkvetenskap och lingvistik general language studies and linguistics
jämförelsetal grade average
jämställdhet gender equality